2’500 zł po raz kolejny, czyli ogłosili próg

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 29-12-2015 roku ogłoszony został próg miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie dla osób ubiegających się o kredyt studencki w wysokości 2’500 zł. A oto treść komunikatu:

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r.
Pozycja 66
KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta
lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016
Na podstawie § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek
studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 688 i 1304 oraz z 2015 r. poz. 1499) ustalam, że maksymalna wysokość
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu
studenckiego w roku akademickim 2015/2016 wynosi 2500 zł.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. A.T. Bobko

Podsumowanie

Wzorem lat poprzednich tegoroczny próg na osobę wynosi tyle samo co w roku poprzednim. Taka sytuacja ma miejsce od roku akademickiego 2008/2009.

Rok akademicki Próg dochodowy Liczba złożonych wniosków
2008/2009 2500 16 430
2009/2010 2500 23 683
2010/2011 2100 24 246
2011/2012 2100 17 598
2012/2013 2300 13 687
2013/2014 2300 11 375
2014/2015 2500 7 469
2015/2016 2500 ?

Ciekaw jestem czy utrzyma się tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o liczbę składanych wniosków, ale obstawiam, że będzie to podobna liczba jak w roku poprzednim.

Próg na poziomie 2’500 zł oznacza, iż dla rodziny 2+2 (dwoje pracujących rodziców + dwoje niepracujących dzieci), miesięczne dochody nie mogą przekroczyć 10’000 zł. Jest to bardzo wysoka kwota, która pozwoli podpisać umowę o kredyt studencki praktycznie każdemu studentowi…

Korzystając z okazji, wraz z osobami, które współtworzą ten serwis, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia Szczęśliwego Nowego 2016 Roku!