900 zł lub 600 zł do wyboru – tyle wyniesie nowa transza kredytu studenckiego pd 1 października 2015 roku

W projekcie rozporządzenia MNiSW w roku akademickim 2015/2016 zaproponowało wprowadzenie podwyższonej wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu na poziomie 900 zł oraz pozostawienie dotychczasowej transzy na poziomie 600 zł, tak jak w latach ubiegłych. Wybór wysokości transzy należy do studenta.

W konsekwencji powyższej zmiany konieczne jest zmodyfikowanie przepisów rozporządzenia dotyczących treści wniosku oraz oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu, a także wprowadzenie przepisu przejściowego umożliwiającego osobom, które obecnie korzystają z wypłat rat kredytu, wystąpienie do banku o podwyższenie wysokości raty z 600 zł do 900 zł, na podstawie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu.

tabelka-ks-oddzialywanie rozporzadzenia

Ponadto w projekcie zawarto zmianę porządkującą mającą na celu doprecyzowanie przepisu dotyczącego terminu wypłaty pożyczki lub kredytu po zawarciu umowy pomiędzy kredytobiorcą a bankiem.

W MNiSW cieszą się z niewielkiego zainteresowania kredytem studenckim

Ministerstwo zakłada, że podwyższenie raty kredytu z 600 do 900 zł wpłynie nieznacznie na budżet państwa. Skutki tej zmiany w okresie najbliższych 10 lat od wejścia w życie zmian będą kosztowały podatników 15,65 mln zł. Ministerstwo przyjęło następujące założenia:

  • liczba obecnych kredytobiorców pobierających kredyt – 42 tys.,
  • liczba nowych kredytobiorców (corocznie) – 8 tys.,
  • stopa redyskonta weksli NBP – 1,75%,
  • odsetek nowych kredytobiorców, którzy wystąpią o ratę 900 zł – 30%,
  • odsetek obecnych kredytobiorców, którzy wystąpią o podwyższenie wysokości raty
    900 zł – 5%.

Widzimy zatem jak na dłoni jakie podejście do preferencyjnego kredytu studenckiego ma rząd. To śmieszne, że liczba nowych kredytobiorców (corocznie) szacowana jest na 8 tysięcy, przy liczbie wszystkich studentów na poziomie 1,4 mln. Ministerstwo tym samym przyznaje, że umowę o kredyt studencki każdego roku podpisze niespełna 1% ogółu studentów.

Ostatnia podwyżka transzy kredytu studenckiego miała miejsce w roku 2004 (z 450 zł na 600 zł). Dobrze, że po 11 latach zdecydowano się podnieść ratę z 600 zł do 900 zł. Jednak w ślad za tą decyzją powinno się również postawić na intensywną akcję uświadamiającą na temat preferencyjnego kredytu studenckiego. Bez tego ponad 97% studentów wciąż nie będzie korzystać z tej formy wsparcia finansowego. A może MNiSW właśnie o to chodzi?