Entries by ks2015

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich […]

Informacja na temat liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2015/2016 według stanu na dzień 31 marca 2016 roku

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia […]

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2015/2016 – stan na 31 marca 2016 roku

Marność nad marnościami i wszystko marność… w minionym roku akademickim podpisanych zostało niespełna 3900 umów o kredyt studencki. Najbardziej atrakcyjny kredyt na rynku jest kompletnie nieznany, a równocześnie z miesiąca na miesiąc rośnie zadłużenie naszego społeczeństwa. Nie rozumiem tego, czy ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć?! Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w […]

Wzrost opłat dla ubiegających się o kredyt studencki? To już jest pewne!

Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku akademickiego osoby, które będą ubiegały się o kredyt studencki muszą przygotować się na mniej korzystne oferty. Przerzucanie podatku na klienta Jak wiemy na banki nałożony zostanie wkrótce podatek bankowy. Stąd też owe instytucje przygotowują się do podniesienia ceny świadczonych usług. Jest to prosta zasada – jeżeli rząd […]

2’500 zł po raz kolejny, czyli ogłosili próg

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 29-12-2015 roku ogłoszony został próg miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie dla osób ubiegających się o kredyt studencki w wysokości 2’500 zł. A oto treść komunikatu: Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Pozycja 66 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnej […]

Jak zreformować system preferencyjnych kredytów studenckich?

Marcin Kędzierski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. edukacji przygotował analizę dotyczącą reformy finansowania szkolnictwa wyższego w oparciu o system kredytów studenckich. Opracowanie rozpoczyna się od dość mocnej krytyki szkolnictwa wyższego, a następnie obecnie funkcjonującego systemu preferencyjnych kredytów studenckich. Do najważniejszych tez autora należą: Finansowanie studiów na uczelniach publicznych w całości z budżetu państwa nie skłania przyszłych studentów do […]

Jednak 800 zł, rząd w ostatniej chwili rezygnuje z transzy miesięcznej w wysokości 900 zł

Niestety w ostatniej chwili rząd zdecydował się na zmniejszenie miesięcznej transzy kredytu studenckiego z 900 zł do 800 zł. Tym samym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wycofało się ustaleń zawartych w projekcie rozporządzenia z końca lipca 2015 roku: http://www.bip Osoby, które będą chciały skorzystać z kredytu studenckiego, będą mogły wybierać między dwiema ratami: podstawową (600 zł) oraz […]

900 zł lub 600 zł do wyboru – tyle wyniesie nowa transza kredytu studenckiego pd 1 października 2015 roku

W projekcie rozporządzenia MNiSW w roku akademickim 2015/2016 zaproponowało wprowadzenie podwyższonej wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu na poziomie 900 zł oraz pozostawienie dotychczasowej transzy na poziomie 600 zł, tak jak w latach ubiegłych. Wybór wysokości transzy należy do studenta. W konsekwencji powyższej zmiany konieczne jest zmodyfikowanie przepisów rozporządzenia dotyczących treści wniosku oraz oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu, […]

Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2014/2015 według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia […]

Rekordowo niska liczba podpisanych umów o kredyt studencki w roku akademickim 2014/2015

Niestety potwierdziły się moje przypuszczenia i prognozy. Po raz pierwszy w 16-letniej historii systemu preferencyjnych kredytów studenckich liczba osób, które podpisały umowę spadła poniżej 10 tysięcy i wyniosła zaledwie 5503… System udzielania Preferencyjnych Kredytów Studenckich musi ulec radykalnym zmianom O tym, że kredyt studencki jest atrakcyjną formą pomocy dla żaków piszę od lat. Niestety dotarcie […]