Entries by ks2015

Kiedy otrzymam pierwszą transzę Kredytu Studenckiego?

Wniosek składasz od 1 października do 15 listopada. Do połowy grudnia czekasz na decyzję Ministra. Czy Twoje dochody na osobę w gospodarstwie domowym są na odpowiednim poziomie? Udało się!? Teraz „tylko” musisz udać się z poręczycielami do banku – masz czas do końca marca… Hmmm… a kiedy otrzymasz pierwsze pieniądze ??? Z powyżych informacji wynika, […]

Krzysztof Jakubowski, absolwent politologii UMCS

Jestem na drugim roku studiów na lubelskim UMCS. Kredyt Studencki pobieram już od pierwszego roku, dzięki czemu mogłem szybko zauważyc jak bardzo jest przydatny. Już na drugim roku udało mi się namówić kilka osób do złożenia wniosku o kredyt. Większość z nich już go otrzymuje. „KS” natchnął mnie również do założenia i prowadzenia strony internetowej […]

Łukasz Kolek, Lublin, absolwent administracji na KUL

Decyzję o kredycie studenckim podjąłem na pierwszym roku nauki na uczelni, po wielu godzinach przemyśleń. Analizowałem wszystkie plusy, jak i minusy tego rozwiązania. Pomogła mi z pewnością strona Jakuba (nie zapomnijcie zajrzeć na forum !) i jego bardzo prosto i merytorycznie napisany ebook. Moja sytuacja finansowa pozwala mi zachować na cele własne około 90% każdej […]

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej „pożyczkami studenckimi” i „kredytami studenckimi”, na zasadach określonych w ustawie, mają studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, zwani dalej „studentami”. Pożyczki […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Dz. U. z 2010 r. Nr 87 poz. 560 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania  oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia […]

Dochód uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Pozycja 64 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2011/2012

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2010/2011

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane […]