Entries by ks2015

Kredyt Studencki w roku akademickim 2002/2003

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu pięciu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 197,8 tys. studentom. W akcji kredytowej w roku akademickim 2002/2003 banki zebrały 30.765 wniosków kredytowych, z których 29.155 czyli aż 95% spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2001/2002

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu czterech lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 174.746 studentom. W akcji kredytowej w roku akademickim 2001/2002 banki zebrały 31.038 wniosków kredytowych, z których 27.199 spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 850 zł. Do dnia 28 lutego 2002 r. banki – […]