Co oznacza dla spłacających kredyt studencki najniższa stopa procentowa w historii Polski?

Dzisiejszy dzień przejdzie do historii polskiej gospodarki.  10-osobowa Rada Polityki Pieniężnej, na czele której stoi Prezes NBP prof. Marek Belka, radykalnie ścięła stopy procentowe. Stopa redyskonta weksli NBP, która najbardziej interesuje studentów została obniżona z poziomu 2,75% do zaledwie 2,25%. Co to oznacza dla osób pobierających lub spłacających kredyt studencki? Oczywiście osoby pobierające kredyt studencki […]

Więcej doktorantów może starać się o kredyt studencki

Wraz z nowym rozporządzeniem już nie tylko doktoranci uczelni, ale doktoranci wszelakich jednostek naukowych prowadzących studia doktorancie będą mogli ubiegać się o Preferencyjny Kredyt Studencki. To dobra wiadomość. W ciągu 20 lat liczba doktorantów na polskich uczelniach zwiększyła się piętnastokrotnie. Zmiana ta może okazać się korzystna dla znacznej liczby doktorantów. Doktorant doktorantowi nie równy Przez 16 […]

Dlaczego studenci z terenów wiejskich nie korzystają z poręczeń ARiMR?

Już we środę rozpocznie się nowy rok akademicki. Setki tysięcy studentów odmieni swój los i jak pokazują niezależne raporty, przeniesie się z niezbyt zamożnych rodzin do dużego miasta. Dla takich, często wielodzietnych, rodzin dobrym rozwiązaniem wydaje się być kredyt studencki. 17 lat i tylko 5431 beneficjentów poręczeń ARiMR Przez minione 17 lat kredyt studencki otrzymało […]

Mam 35/45/55 lat, czy mogę ubiegać się o Preferencyjny Kredyt Studencki? Tak, o ile…

Tytułowe pytanie jest często zadawane przez ludzi, którzy mają więcej niż 25 lat. Zatem odpowiedzmy raz, ale za to dobrze, kto może ubiegać się o kredyt studencki? Z samej nazwy wynika, że studenci – jednak tutaj zaczynają się problemy. Zgodnie z art. 6 ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich, pożyczki i kredyty studenckie mogą otrzymać […]

Dochód uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Pozycja 64 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z […]

PKO BP udzielił najwięcej kredytów studenckich

Jak wynika ze statystyk, w roku akademickim 2010/2011 liderem pod względem udzielonych preferencyjnych kredytów studenckich liderem został PKO Bank Polski. Jego udział w udzielonych kredytach to prawie 81%. Spośród ponad 19 tys. podań, które wpłynęły o kredyt studencki,które wpłynęły do PKO aż 91% spełniało wymogi, co pozwoliło na podpisanie umów z 14 tys. klientów ubiegających […]

Kolejny raz pojawia się problem z przymusowym zakładaniem kont bankowych!

Czy PKO BP zmusza studentów ubiegających się o Preferencyjny Kredyt Studencki do zakładania konta bankowego u siebie? Weekendowa „Gazeta Wyborcza” po raz kolejny odświeża tego zbutwiałego kotleta…

Gazeta Wyborcza: „Koniec zysków z kredytu studenckiego”

Dzisiaj mija termin składania wniosków o preferencyjny kredyt studencki. Jednak nie o tym będę pisał. Otóż ze zdumieniem przeczytałem artykuł w Gazecie Wyborczej pt. „Koniec zysków z kredytu studenckiego”. „Dziennikarz” donosi, że coraz mniej opłaca się inwestować pieniądze uzyskane z kredytu. Szok! W tekście czytam też, że najczęściej na kredyt decydowali się studenci zarządzania. Widocznie […]

Więcej wniosków o kredyt studencki? 15 listopada tuż, tuż…

Dziennik Gazeta Prawna informuje o zwiększonym zainteresowaniu kredytem studenckim. Przed rokiem studenci złożyli 23 tysiące wniosków, a w tym roku ma być lepiej… czy na pewno?

Próg dochodowy na osobę w rodzinie – OFICJALNE DANE

7 grudnia 2010 roku Komisja do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich ustaliła maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2010/2011. 10 grudnia 2010 roku kwotę tą oficjalnie potwierdziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego