Preferencyjny Kredyt Studencki 2009/2010 – bez zmian

W tym roku nie będzie korzystnych dla studentów zmian w systemie tzw. kredytów studenckich. Ministerstwo Nauki nadal nie ma gotowego projektu rozporządzenia w tej sprawie. Jeszcze w maju resort nauki zapowiadał zmiany w systemie kredytów studenckich. Jednak kończy się sierpień i nadal nie ma projektu rozporządzenia w tej sprawie. Obecnie gotowa jest tylko koncepcja zmian […]

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Kredyt Studencki

Próg w roku akademickim 2008/09 wynosi 2’500 zł Poleć znajomemu KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego w roku akademickim 2008/2009 Na podstawie § 5 ust. 3 […]

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Kredyt Studencki

Sondujemy wszelkie możliwości kolejnych ułatwień w przyznawaniu kredytów studenckich. Sprawdzimy szanse na uproszczenie procedury oceny zdolności kredytowej, dokumentowania odpowiedniego statusu majątkowego czy też poręczania kredytów przez rodziców – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W ubiegłym roku akademickim z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia kredytu nie otrzymało 2,2 tys. studentów, czyli 10 proc. […]

Transza wynosi tylko 600 zł, transza 400 zł znika

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania […]

Spłata kredytu studenckiego po roku!

Na Forum karasha napisała: Zacznę od tego, że chyba mnie w PKO oszukali ponieważ gdy brałam kredyt mówiono na okrągło o 2 latach przerwy po studiach a tutaj – o zgrozo – w umowie znalazlam informację, że zobowiązana jestem do spłacania go po roku. Kredyt brałam w 2006 roku (w sumie to na rok 2005/2006 […]

BZ WBK i KREDYT BANK wycofały się z Preferencyjnego Kredytu Studenckiego

Od obecnego roku akademickiego 2008/2009 dwa banki: BZ WBK oraz Kredyt Bank wycofują się z udzielania Preferencyjnego Kredytu Studenckiego. O ile Kredyt Bank nie cieszył się zbyt dobrą opinią Studentów (wystarczy poczytać forum), to BZ WBK był dość mocno chwalony przez osoby, które nie miały większych problemów z poręczeniem Preferencyjnego Kredytu Studenckiego. BZ WBK jako […]

BGK sprawdzi warunki przyznawania kredytu studenckiego

Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów studenckich nie będzie mogła przekroczyć 1,20 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Wynika to z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87 poz. 583). […]