• dowolny cel

  Kredyt studencki możesz przeznaczyć na dowolny cel.

 • Dowolny wiek

  Możesz być w dowolnym wieku, o ile nie pobierałeś wcześniej kredytu studenckiego i rozpocząłeś jakiekolwiek studia przed ukończeniem 25 roku życia.

 • odsetki równe zero

  W trakcie pobierania kredytu studenckiego oraz w okresie 2 lat karencji nie są naliczane żadne odsetki.

 • 2 lata karencji + 2 razy dłuższy okres spłaty kredytu

  Spłatę kredytu rozpoczniesz dopiero po 2 latach od momentu ukończenia studiów, a okres spłaty będzie trwał minimum 2 razy dłużej niż okres pobierania kredytu.

 • 0,875% - obecne oprocentowanie dla spłacających kredyt studencki

  Oprocentowanie (naliczane dopiero po 2 latach od ukończenia studiów) wynosi zaledwie połowę stopy redyskontowej NBP (0,875% – we wrześniu 2015 roku).

 • nawet 100% poręczenia

  Najbiedniejsi mogą liczyć na 100% poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • 600 zł lub 900 zł co miesiąc

  Kredyt studencki wypłacany jest przez cały okres studiów, przez 10 miesięcy w roku (od października do lipca) transza wynosi 600 zł lub 900 zł, zatem w ciągu pięciu lat studiowania otrzymasz 30’000 zł lub 45’000 zł.

 • Bonus dla najlepszych studentów

  W przypadku ukończenia studiów w gronie 5% najlepszych studentów Twojej uczelni, umorzone zostanie 20% z całej kwoty otrzymanego przez Ciebie kredytu.

 • umorzenie kredytu

  Można wnioskować o częściowe lub całkowite umorzenie kredytu w uzasadnionych przypadkach, trudnych sytuacjach życiowych.

 • setki tysięcy kredytobiorców

  Z kredytu od 1998 roku skorzystało lub wciąż korzysta w sumie ponad 396’000 osób.

 • zawieszenie spłaty

  Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu do 12 miesięcy.