Dochód uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swoich stronach wysokość progu dochodowego dla osób ubiegających się o kredyt studencki.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r.
Pozycja 70
KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej
studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015
Na podstawie § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów
i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 688 i 1304) ustalam, że maksymalna wysokość miesięcznego
dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego
w roku akademickim 2014/2015 wynosi 2500 zł.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M. Ratajczak

Podsumowanie

2500 zł na osobę w rodzinie to bardzo wysoki próg! Oznacza on, iż tradycyjny model rodziny 2+2 (dwoje pracujących rodziców + dwoje niepracujących dzieci), może pochwalić się miesięcznymi dochodami na poziomie 10’000 zł. I niech ktoś teraz mi napisze, że kredyt studencki nie jest dla każdego 🙂

Korzystając z okazji, chciałbym, wraz z osobami, które współtworzą ten serwis, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2015 Roku!