Jak zreformować system preferencyjnych kredytów studenckich?

Marcin Kędzierski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. edukacji przygotował analizę dotyczącą reformy finansowania szkolnictwa wyższego w oparciu o system kredytów studenckich.

okładka MK UJ

Opracowanie rozpoczyna się od dość mocnej krytyki szkolnictwa wyższego, a następnie obecnie funkcjonującego systemu preferencyjnych kredytów studenckich. Do najważniejszych tez autora należą:

  1. Finansowanie studiów na uczelniach publicznych w całości z budżetu państwa nie skłania przyszłych studentów do podejmowania racjonalnych decyzji edukacyjnych, a co więcej, dzisiejszy model finansowania generuje zjawisko odwrotnej redystrybucji (od biednych do bogatych).
  2. Wielkość wydatków publicznych na edukację wyższą od 1990 roku spadła z 1,12% PKB do 0,69% PKB.
  3. 34% studentów w Polsce (pół miliona osób) ma trudności z pokryciem kosztów utrzymania. Jedynie 14% studentów otrzymuje stypendium socjalne.
  4. Wprowadzenie czesnych (opłat za studia) może zmniejszyć dostępność studiów, dlatego wiele państw decyduje się na programy kredytowe. Optymalnym instrumentem finansowania jest kredyt studencki, którego spłata uzależniona jest od przyszłych dochodów (income-contingent loan, ICL).
  5. Wprowadzenie w Polsce instrumentu ICL, jako elementu systemu pomocy materialnej dla studentów, otwiera drogę do wprowadzenia w Polsce odpłatności za studia i może być poważnym krokiem w stronę naprawy szkolnictwa wyższego.

Zainteresowanych tematem zapraszam do przeczytania ciekawego opracowania (22 strony): Kędzierski_Czas-na-kredyty-studenckie oraz do dyskusji poniżej w komentarzach.

  • Ania

    Witam, jestem studentka 2 roku. I stopnia studiow stacjonarnych posiadajaca karte polaka, lecz nie majaca obywatelstwa polskiego. Czy moge sie ubiegac o taki kredyt?