Jednak 800 zł, rząd w ostatniej chwili rezygnuje z transzy miesięcznej w wysokości 900 zł

Niestety w ostatniej chwili rząd zdecydował się na zmniejszenie miesięcznej transzy kredytu studenckiego z 900 zł do 800 zł.

Tym samym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wycofało się ustaleń zawartych w projekcie rozporządzenia z końca lipca 2015 roku: http://www.bip

Osoby, które będą chciały skorzystać z kredytu studenckiego, będą mogły wybierać między dwiema ratami: podstawową (600 zł) oraz podwyższoną (800 zł). Dzięki temu studenci będą mogli dostosować swój kredyt do kosztów utrzymania w danym mieście. Nowa, wyższa kwota kredytu studenckiego będzie również dostępna, po konsultacji z bankiem, dla osób, które już korzystają z tej formy pomocy.

Rozporządzenie przynosi również zmiany dla doktorantów. Do tej pory uczestnicy studiów doktoranckich musieli przedstawiać legitymację w banku dwukrotnie w ciągu roku akademickiego. Zmiany wprowadzają tylko jeden termin (31 października) związany ze specyfiką studiów doktoranckich rozliczanych rocznie, a nie semestralnie.