Umorzenie Kredytu Studenckiego w świetle prawa i wyroków sądowych

Kredyt studencki jako swoisty rodzaj kredytu może podlegać umorzeniu. Sposób oraz kryteria umorzenia kredytu studenckiego są ustanowione w Ustawie o pożyczkach i kredytach studenckich. Art. 10 tej ustawy informuje nas, że takie umorzenie może być zastosowane do całości dłużnej sumy lub do jej części. Następnie wymienione są przesłanki, które mogą być podstawą do umorzenia kredytu […]