Kredyt Studencki w roku akademickim 2008/2009

KOMUNIKAT Nr 15 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2008/2009 według stanu na dzień 31 marca 2009 r. Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2007/2008

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2007/2008 według stanu na dzień 31 marca 2008 r. Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa […]

Kredyt Studencki w latach 2006/2007

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2006/2007 według stanu na dzień 31 marca 2007r. Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego […]

Kredyt Studencki w latach 2005/2006

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2005/2006 według stanu na dzień 31 marca 2006r. Na podstawie przepisu § 4 ust. 3 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich […]

Kredyty Studenckie w roku akademickim 2004/2005

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu sześciu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 243,9 tys. studentów. W akcji kredytowej w roku akademickim 2004/2005 banki zebrały 32.822 wniosków kredytowych, z których 31.971 czyli aż 97,4% spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2003/2004

Na podstawie przepisu § 4 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 126, poz. 834), banki kredytujące zobowiązane są do przedstawiania Ministrowi Edukacji Narodowej […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2002/2003

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu pięciu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 197,8 tys. studentom. W akcji kredytowej w roku akademickim 2002/2003 banki zebrały 30.765 wniosków kredytowych, z których 29.155 czyli aż 95% spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w […]

Kredyt Studencki w roku akademickim 2001/2002

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu czterech lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 174.746 studentom. W akcji kredytowej w roku akademickim 2001/2002 banki zebrały 31.038 wniosków kredytowych, z których 27.199 spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 850 zł. Do dnia 28 lutego 2002 r. banki – […]