Krzysztof Jakubowski, absolwent politologii UMCS

Jestem na drugim roku studiów na lubelskim UMCS. Kredyt Studencki pobieram już od pierwszego roku, dzięki czemu mogłem szybko zauważyc jak bardzo jest przydatny. Już na drugim roku udało mi się namówić kilka osób do złożenia wniosku o kredyt. Większość z nich już go otrzymuje.
„KS” natchnął mnie również do założenia i prowadzenia strony internetowej – można ją znaleźć pod adresem www.mlodybiznes.org – na której opisuję m.in. problematykę i plusy wynikające z kredytów studenckich.
Swoje transze kredytów przeznaczam w dużej części na utrzymanie, gdyż rodzice nie są w stanie opłacać mi wszystkiego. Jednak część odkładam w funduszach inwestycyjnych czy monetach kolekcjonerskich.
Moje zdanie nt. kredytów studenckich opiera się na zasłyszanym gdzieś stwierdzeniu, że na kredycie studenckim nie można stracić, bo jest niżej oprocentowany niz inflacja.
Jak dla mnie to wystarczające twierdzenie, aby otrzymywać ks.