PKO BP udzielił najwięcej kredytów studenckich

Jak wynika ze statystyk, w roku akademickim 2010/2011 liderem pod względem udzielonych preferencyjnych kredytów studenckich liderem został PKO Bank Polski. Jego udział w udzielonych kredytach to prawie 81%. Spośród ponad 19 tys. podań, które wpłynęły o kredyt studencki,które wpłynęły do PKO aż 91% spełniało wymogi, co pozwoliło na podpisanie umów z 14 tys. klientów ubiegających się o kredyt.

Spowodowane to zostało przez korzystne zmiany w przepisach dotyczących udzielania kredytu i poręczeń finansowych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2010 roku. Zgodnie z tymi przepisani, zmienił się sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta – jest on oparty na przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pod uwagę brane są dochody netto. To pozwoliło na korzystniejsze przedstawienie sytuacji materialnej studenta. Bardzo ważną i korzystną zmianą jest możliwość przedstawiania legitymacji studenckiej/doktoranckiej jako dokumentu poświadczającego o byciu studentem.