Rekordowo niska liczba podpisanych umów o kredyt studencki w roku akademickim 2014/2015

Niestety potwierdziły się moje przypuszczenia i prognozy. Po raz pierwszy w 16-letniej historii systemu preferencyjnych kredytów studenckich liczba osób, które podpisały umowę spadła poniżej 10 tysięcy i wyniosła zaledwie 5503…

System udzielania Preferencyjnych Kredytów Studenckich musi ulec radykalnym zmianom

O tym, że kredyt studencki jest atrakcyjną formą pomocy dla żaków piszę od lat. Niestety dotarcie z tym przekazem do młodych ludzi nie jest łatwe. Studenci nie mają wiedzy na temat kredytu studenckiego, a słysząc o nim kierują się stereotypowymi sądami „każdy kredyt jest zły”, „lepiej się nie zadłużać”, „po co mam wchodzić w dorosłe życie z długiem” itd. Podczas gdy umiejętnie wykorzystany kredyt studencki może okazać się szansą na pozytywną odmianę przyszłości.
Na zajęciach ze studentami, kiedy pytam „Kto słyszał o preferencyjnym kredycie studenckim?” ręce podnoszą pojedyncze osoby. Większość studentów pierwszych lat nawet nie wie, że kredyt studencki istnieje! Dlatego moim zdaniem priorytetem winna być kampania uświadamiająca, że tego typu forma pomocy finansowej, wspierana przez budżet państwa, istnieje. Jest bardzo atrakcyjna i dostępna dla zdecydowanej większości studentów spełniających niewygórowane wymogi.

16 lat marazmu

Sytuacja praktycznie nie zmienia się od 1998 roku. Zmiany jakie wprowadzono na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można nazwać kosmetycznymi. Zainteresowanie kredytem z roku na rok maleje, co jednoznacznie ukazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Progi dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do otrzymania preferencyjnego kredytu studenckiego oraz liczba złożonych wniosków w latach 1998-2013.

Rok akademicki Próg dochodowy (zł) Liczba złożonych wniosków
1998/1999 600 138 956
1999/2000 550 60 264
2000/2001 750 37 343
2001/2002 850 31 038
2002/2003 1150 30 765
2003/2004 1400 28 696
2004/2005 1600 32 822
2005/2006 1600 34 412
2006/2007 1900 26 775
2007/2008 2200 21 688
2008/2009 2500 16 430
2009/2010 2500 23 683
2010/2011 2100 24 246
2011/2012 2100 17 598
2012/2013 2300 13 687
2013/2014 2300 11 375

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualnie Parlament Studentów RP, pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracują nad nowelizacją ustawy. Co z tego wyniknie? Czas pokaże. Jeżeli jednak nie postawimy na akcje uświadamiające czym jest kredyt studencki i dlaczego warto po niego sięgnąć, niewiele się zmieni.

Przeczytaj:

Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2014/2015 według stanu na dzień 31 marca 2015 r.