Dlaczego studenci z terenów wiejskich nie korzystają z poręczeń ARiMR?

Już we środę rozpocznie się nowy rok akademicki. Setki tysięcy studentów odmieni swój los i jak pokazują niezależne raporty, przeniesie się z niezbyt zamożnych rodzin do dużego miasta. Dla takich, często wielodzietnych, rodzin dobrym rozwiązaniem wydaje się być kredyt studencki.

17 lat i tylko 5431 beneficjentów poręczeń ARiMR

Przez minione 17 lat kredyt studencki otrzymało ponad 381000 studentów. Niestety na  poręczenie ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogło liczyć w sumie zaledwie ok. 1,4% wszystkich osób pobierających kredyt studencki. Co więcej, w ubiegłym roku akademickim 2013/2014 takowych poręczeń było tylko 119!

Poręczeń w wysokości 100% kwoty kredytu Agencja udziela studentom, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł.

Ubiegając się o poręczenie Agencji w wybranym przez siebie oddziale jednego z banków BPS lub SGB, bądź w banku spółdzielczym działającym w zrzeszeniu tych dwóch banków student powinien:

  • złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agencję wraz z:
    • dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na osobę w  rodzinie studenta,
    • zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
  • ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,
  • podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł.

Reasumując, jesteś z terenów wiejskich i Twój dochód na osobę w rodzinie jest niski? Pamiętaj o bezprowizyjnym poręczeniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.